21 augustus 2022

STROOM: Wandeling Scheldebroeken

STROOM: Wandeling Scheldebroeken

Op de linker Scheldeoever op het grondgebied van de gemeenten Zele, Berlare en Wichelen strekt zich een uitgestrekt landschap uit: de 7 kilometer lange ‘Scheldebroeken’. Het gebied is gekenmerkt door graslanden met een erg open karakter, bosjes en een grote ondiepe waterpartij. Het oorspronkelijke kleinschalige lappendeken van hooilanden en sloten is nog op heel wat plaatsen terug te vinden, vooral in deelgebied het ‘Aubroek’ (nabij taverne het Veerhuis en Appelsveer). Hier beginnen en eindigen we onze ontdekkingstocht vandaag.

Sinds 1992 werkt vzw Durme hier door de uitbouw van een natuurreservaat aan het herstel van de natuurwaarden. De hooilanden worden in samenwerking met lokale landbouwers elk jaar tweemaal gemaaid. Samen met hen, de gemeente Berlare en het Regionaal Landschap Schelde-Durme werken we hier trouwens ook aan weidevogelherstel.

Tijdens deze rustige wandeling verkennen we het gebied en geven we uitleg over het verleden én het heden van het gebied en z’n bewoners.

Foto © Toerisme Oost-Vlaanderen

Wanneer – Zo 21 augustus | 09u30
Waar – Afspraak aan Taverne Het Veerhuis, Waterhoek 25, 9290 Berlare
Prijs – €2
Info – Wandeling Scheldebroeken