Algemeen | 10 mei 2022

VIDEO: De Spindotterbloem staat in bloei!

VIDEO: De Spindotterbloem staat in bloei!

Deze bloem vind je vooral in natte hooilanden en is aangepast om zich te verspreiden in de zoetwatergetijdengebieden. Als de wortels zich later in het seizoen gaan spreiden, lijkt de bloem met wat verbeelding op een drijvende spin.

Een typisch plantje van de Scheldevallei dus!

Gerelateerd