Over LIFE Sparc

Over LIFE Sparc

Klimaatverandering: een uitdaging voor de Scheldevallei
Vier pijlers
Acht gebieden als klimaatbuffer
LIFE Climate Action Programma

Met het Europese project LIFE Sparc ontwikkelen we acht gebieden van het Sigmaplan sneller als klimaatbuffer. We geven de rivier er meer ruimte en herstellen kostbare getijdennatuur. Er valt ook heel wat te beleven.

Klimaatverandering: een uitdaging voor de Scheldevallei

De afgelopen eeuwen hebben we de Schelde en haar zijrivieren in een keurslijf gewrongen door gebieden in te polderen en de rivieren recht te trekken. Het resultaat? De rivieren hebben minder ruimte om buiten hun oevers te treden, met overstromingsgevaar tot gevolg. Dat risico neemt enkel toe door de klimaatverandering, waarbij zeespiegelstijging en hevigere stormen de norm worden.

Met het Sigmaplan werkt Vlaanderen aan een klimaatbuffer tegen de stijgende zeespiegel en extreme weersomstandigheden. Europa draagt met LIFE Sparc (Space for Adapting the River Scheldt to Climate Change) bij aan het Sigmaplan door acht Sigmagebieden in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen verder te helpen ontwikkelen en te wapenen tegen de klimaatverandering.

Hoe we dat doen? Bekijk ons animatiefilmpje!

Vier pijlers

Samen met de natuur maken we werk van een klimaatbestendige Scheldevallei. We focussen daarbij op vier pijlers. Enerzijds geven we de rivier meer ruimte (1) en herstellen we authentieke getijdennatuur (2). Anderzijds zorgen we ervoor dat we onze ervaringen delen met soortgelijke Europese getijdengebieden (3) en tonen we dat er heel wat te beleven valt in die nieuwe, veerkrachtige Scheldevallei (4).

> Ontdek de vier pijlers van LIFE Sparc

Acht gebieden als klimaatbuffer

LIFE Climate Action Programma

Sparc valt onder het LIFE Climate Action-programma, dat gefinancierd wordt door de Europese Unie. Het LIFE-programma ondersteunt de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. Met de steun van Europa zoekt LIFE Sparc mee naar antwoorden op de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt.

Initiatiefnemers

Uitvoerders van het LIFE Sparc-project zijn Natuur en Bos, de Vlaamse Waterweg nv, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en het Waterbouwkundig laboratorium.

LIFE Sparc in cijfers

  • 8 klimaatbuffers
  • CreĆ«ert 428 hectare zoete getijdennatuur
  • Budget van 8,5 miljoen euro, inclusief een subsidie van Europa
  • 3 klimaatpaden
  • 90 ambassadeurs van de Scheldevallei: 30 ondernemers, 30 klimaatouders en 30 gidsen
  • Zou lopen van 2017 tot 2022, en werd verlengd tot 2025
  • Fietsen, wandelen en varen tijdens zomerevenement Hoogtij/STROOM: 6000 bezoekers verwacht