Hamme | 2 maart 2022

VIDEO: werken in Life-Sparc gebieden

VIDEO: werken in Life-Sparc gebieden

In juli 2021 werd dankzij de ontpoldering in Groot Schoor maar liefst 25 hectare terug gegeven aan de Schelde!

De getijden krijgen hier dus opnieuw vrij spel. Twee keer per dag zal door eb en vloed het Scheldewater Groot Schoor blank zetten. Hierdoor kan er in de polder volop weer waardevolle zoetwatergetijdennatuur ontwikkelen.

Bekijk de video voor meer uitleg:

Groot Schoor, Hamme

De bouw van de in- en uitwateringssluis zit er bijna op. Deze sluis in de Durmedijk zal tweemaal per dag rivierwater het gebied in- en uit laten stromen, op het ritme van het getij. Maar eerst wordt nog de geul vrijgemaakt tussen de sluis en de rivier. Zo zullen zeldzame slikken en schorren van zoet water ontstaan. Bovendien worden twee stukken dijk langs de Durme en de Schelde verlaagd, om een ‘overloopdijk’ te creëren. Bij stormtij stroomt overtollig water uit Schelde en Durme over deze verlaagde dijk en kan het overstromingsgebied het opgevangen water vertraagd terug laten vloeien.

De Bunt wordt zo een echte klimaatbuffer!

Omdat het overstromingsgebied maar enkele keren per jaar in werking treedt, kan je de rest van het jaar de zeldzame getijdennatuur bewonderen vanaf de ringdijk en de dijken langs de Schelde en de Durme.

De Bunt, Hamme

Gerelateerd