Plan je bezoek aan de sluizen

Plan je bezoek aan de sluizen

Wanneer stroomt het water door de sluizen het overstromingsgebied binnen?

Bron: Waterbouwkundig Laboratorium. Voorspellingen afkomstig uit de databank van het Hydrologisch Informatiecentrum (HIC). Meer dan 48 uur op voorhand zijn deze gegevens enkel op basis van het astronomisch getij. Vanaf 48 uur op voorhand worden de gegevens op deze site geactualiseerd op basis van de weersvoorspellingen.

Als bij hoogtij het rivierwater een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij (GOG-GGG) binnenstroomt langs de inwateringssluis, ben je getuige van een bijzonder fenomeen: watervallen in het Schelde-estuarium. Op deze kaart en tabel zie je heel eenvoudig waar en wanneer de watervallen het indrukwekkendst zijn. Zo weet je meteen op welk moment je best op de uitkijk gaat staan. We raden je aan om een kwartiertje voor hoogtij al post te vatten aan de sluis, zo mis je zeker niets!

Kies een locatie

Je kan momenteel aan drie sluizen postvatten: Bergenmeersen in Wichelen, de Polders van Kruibeke en het Zennegat in Mechelen. In de Polders van Kruibeke zijn de watervallen het indrukwekkendst, maar ook in de andere twee gebieden ervaar je de brute kracht van het water.

Klik op de pin op de kaart hierboven en ontdek of er vandaag of morgen een groot verschil tussen hoog- en laagwater wordt verwacht. Drie golfjes betekent spektakel! Het effect van het instromende water aan de sluis is dan nog imposanter. Als je verder klikt, kan je tot een jaar vooruit de voorspelde getijden bekijken.

  • Polders van Kruibeke: je vindt de inwateringssluis op de Scheldedijk, op 400 meter wandelen van de aanlegsteiger van het veer in Kruibeke.
  • Bergenmeersen: de inwateringssluis bevindt zich op het einde van het vlonderpad bij de Nederkouter te Wichelen. Volg de Scheldedijk ter hoogte van het kerkhof (Paddenhoek)
  • Zennegat: in Mechelen ligt de inwateringssluissluis aan de kant van de Dijle.

Kies een datum

In de tabel onder de kaart kan je heel gericht op datum zoeken. Zo weet je meteen aan welke sluis en op welk tijdstip die dag de rivier het gebied binnenstroomt. Een dag met een blauw bolletje duidt op een dag met 3 golfjes. Dat betekent dat de waterstanden op de Schelde en haar zijrivieren extra hoog zijn, waardoor de watervallen het spectaculairst zijn.

Stormtij? Stel je bezoek uit!

Bij stormtij valt springtij samen met een noordwesterstorm op de Noordzee. Het water, dat dan al erg hoog staat, kan door een stormvloed en de wind nog hoger opgestuwd worden. Er is dan overstromingsgevaar. De overstromingsgebieden zullen in werking treden om de stormvloedgolven op te vangen.

Bij stormtij zijn de gebieden voor je eigen veiligheid niet toegankelijk. Respecteer de borden op het terrein.

Precieze waterstand

Meer details over de huidige waterstand vind je ook op waterinfo.be.

In de Polders van Kruibeke ben je getuige van watervallen op de Schelde.
De watervallen vind je enkel in een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij.

Waarom staat de Schelde onder invloed van eb en vloed?

De Schelde heeft een open monding: ze komt rechtstreeks uit in de Noordzee en staat daardoor onder invloed van de getijden. Bij vloed stroomt water het Schelde-estuarium binnen en bij eb stroomt het weg. Uniek aan de Schelde is dat de getijden tot diep landinwaarts voelbaar zijn, tot vlak voor Gent. Dat is toch zo’n 160 kilometer van de zee. Zelfs in de Durme, de Rupel, de Beneden-Nete, de Kleine en Grote Nete, de Dijle en de Zenne – allemaal zijrivieren van de Schelde – is er invloed van het getij.

Hoe verder landinwaarts, hoe nauwer de rivierbedding wordt en hoe meer het water wordt opgestuwd. Zo loopt het gemiddelde verschil tussen eb en vloed aan de Durmemonding op tot ruim 6 meter. Nog verder stroomopwaarts vermindert dat getijdenverschil weer. Dat komt door de grillige rivierbedding, die voor weerstand en wrijving zorgt. In Gent is het verschil tussen eb en vloed nog 2,5 meter.