Realtime data uit de Scheldevallei

Realtime data uit de Scheldevallei

Bron: Waterbouwkundig Laboratorium. Metingen afkomstig uit de databank van het Hydrologisch Informatiecentrum (HIC). De gegevens worden iedere 2 uur geactualiseerd op deze site. Deze gegevens zijn niet gevalideerd. De gevalideerde gegevens worden gerapporteerd in de MONEOS-jaarboeken.

Klik op een pin op de kaart en zie hoe warm, zuurstofrijk en zout het water op dit moment is. Lees verder wat dat betekent voor het leven in en rond het water.

Temperatuur, zuurstof en zoutgehalte: het zijn drie belangrijke parameters om de waterkwaliteit van de Schelde te beoordelen. Op verschillende plaatsen in de rivier meten sensoren deze gegevens continu. Zo krijgen wetenschappers een goed beeld van de toestand van het Schelde-estuarium. Kijk hier over hun schouder mee!

Actuele data vs. maandgemiddelde

De pins op de kaart tonen je de temperatuur, het zuurstof- en het zoutgehalte van het water op die plek in de Schelde. De gegevens worden elke twee uur geactualiseerd.

Klik je verder, dan kan je de actuele waarden vergelijken met de maandgemiddelden. Hoe warm is het water gewoonlijk in deze maand? Bevat het water minder zuurstof of meer zout dan gemiddeld? Zo kan je zelf in de gaten houden hoe gezond de Schelde is. (De gemiddelde zuurstofwaarden zijn nog niet beschikbaar.)

Belang voor het leven in en rond het water

Wat betekenen die cijfers nu voor het leven in de Schelde? Hoeveel zuurstof is er precies nodig voor een gezond ecosysteem? Vanaf welke temperatuur krijgen vissen het lastig? Hoe beïnvloeden de getijden het zoutgehalte? Voor elk van deze drie parameters bestaat een handige leidraad om de data correct te interpreteren:

Gebeten om meer te weten?

Vlaamse waterbeheerders en wetenschappers volgen de waterkwaliteit, de waterkwantiteit en de flora en fauna in het Schelde-estuarium van dichtbij op. Dat gebeurt via uitgebreide monitoringprogramma’s, zoals:

  • OMES: Onderzoek Milieueffecten Sigmaplan
  • MONEOS: Monitoring Effecten Ontwikkeling-Schets
  • Specifieke monitoring van de natuurontwikkeling in de overstromingsgebieden door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Dankzij de metingen van die monitoringprogramma’s kunnen we de evolutie van de Schelde en haar omgeving in kaart brengen en opvolgen of het Schelde-estuarium de toets van de Vlaamse en Europese regelgeving doorstaat. De metingen zijn bovendien een waardevolle bron van informatie voor wetenschappers en beleidsmakers. Overheden kunnen op basis van de verzamelde gegevens het rivierbeheer aanpassen of versterken, en beleidsmaatregelen uitwerken die daarbij van nut kunnen zijn.

Op de website van ScheldeMonitor vind je heel wat informatie over onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium. Je kan er ook meetwaarden en datareeksen raadplegen.

Ook interessant:

Vismonitoring in het Sigmagebied Bergenmeersen (Wichelen)