Algemeen | 8 september 2021

Buitenlespakket rond klimaatverandering en overstromingsgebieden in de Scheldevallei

Buitenlespakket rond klimaatverandering en overstromingsgebieden in de Scheldevallei

Klimaatverandering is een brandend actueel thema. Het zeeniveau stijgt en wateroverlast door stormen en zware regenval komen helaas steeds vaker voor. Als getijdenrivier is de Schelde daar extreem gevoelig voor.

Overstromingsgebieden

Met het Sigmaplan werkt Vlaanderen aan een buffer tegen de stijgende zeespiegel en extreme weersomstandigheden. Langs de Schelde en haar bijrivieren bieden gecontroleerde overstromingsgebieden en ontpolderingen de rivieren meer ruimte. Via het Europese LIFE-project SPARC (Space for Adapting the River Scheldt to Climate Change)worden acht Sigmagebieden in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen versneld ontwikkeld. Daarbij komt ook ruimte vrij voor authentieke getijdennatuur en recreatie.

Leren in de natuur

Om jongeren kennis te laten maken met klimaatverandering en het Sigmaplan, ontwikkelde LIFE Sparc een lespakket voor scholen. Klassen trekken samen met een gids de natuur in en worden op het terrein geïnformeerd over klimaatverandering en op welke manier overstromingsgebieden een oplossing kunnen bieden tegen wateroverlast en droogte.

De buitenles werd gemaakt op maat van de derde graad lager onderwijs en bestaat uit een korte wandeling door een van de overstromingsgebieden van het Sigmaplan. Aan de hand van proefjes en opdrachten onderweg maken de kinderen kennis met het Sigmaplan en het klimaat. Wat is klimaatverandering? Wat is het effect op ons in België en meer specifiek de (inwoners van de) Scheldevallei? Wat zijn mogelijke oplossingen? De kinderen worden gestimuleerd om zelf na te denken over hun impact op het klimaat en hoe die te verkleinen.

Vorig schooljaar werd het pakket door een honderdtal leerlingen getest en goedgekeurd en intussen werden gidsen opgeleid om de klassen te begeleiden. Vanaf dit schooljaar kan het educatief pakket gereserveerd worden door scholen uit de Scheldevallei. Interesse? Stuur een mailtje naar marjoke@rlsd.be.

De initiatiefnemers van dit project (het Agentschap voor Natuur en Bos, De Vlaamse Waterweg nv, Regionaal Landschap Schelde-Durme, het Waterbouwkundig Laboratorium en E.V. Flanders Hydraulics) zetten zich in om klimaatadaptatie meer in de kijker te plaatsen, kennis te delen en natuurbeleving te promoten in de ontwikkelde gebieden zodat bewoners en bezoekers volop kunnen genieten van de Schelde en de Sigmagebieden. SPARC sluit op die manier naadloos aan bij de ambitie van het Rivierpark Scheldevallei: de natuur en open ruimte in de Scheldestreek verder ontwikkelen, ook tot een plek waar het heerlijk toeven is.

Gerelateerd