Bornem | 31 mei 2022

De schup in’t Groot Schoor

De schup in’t Groot Schoor

Het is zover. De voorbereidende werken voor de ontpoldering van Groot Schoor in Hingene (Bornem) zijn gestart. Zo zal er binnenkort weer meer ruimte zijn voor riviernatuur, die ook de omgeving beschermt tegen stormtij. Tijdens de werken is er voor wandelaars en fietsers een omleiding voorzien.

Het Groot Schoor is een van de gebieden waar het Sigmaplan een duwtje in de rug krijgt van LIFE Sparc. Als de werken eenmaal klaar zijn, ontpolderen we het gebied: de Schelde stroomt er dan binnen en buiten op het ritme van de getijden. Daardoor ontstaat waardevolle getijdennatuur: eerst een zoetwaterschor en op termijn een wilgenvloedbos. Rond het gebied komt er een stevige dijk die het water veilig binnen het gebied houdt, zelfs bij stormtij.

Het is die dijk waar we nu aan bouwen. Daar is heel wat grond voor nodig. Die laten we aanvoeren via het water, om verkeershinder te voorkomen. Waar nu nog de oude Scheldedijk ligt, zal een vooroever komen waar riet en bos zich snel kunnen ontwikkelen. Zo ontstaat er voor de nieuwe dijk een natuurlijk scherm dat de kracht van het water helpt opvangen, waardoor we minder breuksteen nodig hebben. Bovenop de nieuwe ringdijk leggen we een jaagpad aan, zodat fietsers en wandelaars ten volle kunnen genieten van de omgeving.

De volgende fase

Wanneer de nieuwe dijk klaar is, zullen we de oude verlagen. We maken er dan een bres in en graven alvast een geul om het rivierwater in goede banen te leiden. Daarnaast verwijderen we de aanwezige beplanting en bebouwing, zoals de weg langs de oude dijk, zodat de getijdennatuur zich optimaal kan ontwikkelen. Net buiten de oude dijk zullen ook de buitendijkse slikken en schorren zich herstellen.

Omleiding

Tijdens de werken is de dijk tussen Vitsdam en Notelaersdreef afgesloten voor fietsers en voetgangers. Zij kunnen de aangeduide omleiding volgen om opnieuw op de dijk te komen. Die loopt van Vitsdam via Roddam, N16, Hingenesteenweg, Frans van Haelenstraat, Edmond Vleminckxstraat naar de Notelaersdreef. Je kan ook via Wintam rijden, dan kom je via de Koningin Astridlaan en de E. De Blockstraat.

Tijdens het weekend en in het bouwverlof wordt er niet gewerkt en is de dijk wel toegankelijk.

Foto © Yves Adams

Gerelateerd