Hamme | 17 oktober 2019

Galloways grazen in De Bunt

Galloways grazen in De Bunt

In de Bunt in Hamme werken we hard aan de terugkeer van kostbare getijdennatuur. Die natte natuur is een noodzakelijke bondgenoot in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Het duurt nog enkele jaren voor De Bunt volledig ingericht is. In afwachting daarvan zet Natuurpunt op vraag van De Vlaamse Waterweg nv grazende galloways in om het terrein te onderhouden.

Hans Quaeyhaegens, projectingenieur bij De Vlaamse Waterweg nv: “We richten De Bunt in als gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij en herstellen er een fraai stuk getijdennatuur met slikken en schorren. Voor het zover is, moet er nog heel wat grond verzet worden. In afwachting wordt het terrein zo goed mogelijk klaargestoomd voor het moment waarop De Bunt in werking treedt.”

Grazende galloways

Er worden nu al belangrijke stappen gezet om te komen tot een goede uitgangssituatie voor de getijdennatuur. “Samen met Natuurpunt Waasland kern Hamme zetten we gallowayrunderen in als grazers in De Bunt. Galloways eten niet alleen grassen, maar ook bramen, takken en twijgen. Door grazers in te zetten, vermijden we dat het binnengebied, dat eerder volledig werd vrijgemaakt om de nieuwe natuur alle kansen te geven, spontaan dichtgroeit met struiken en bomen die niet bestand zijn tegen de komst van de getijden. Zo kunnen slikken en schorren zich later sneller ontwikkelen en kan er een typisch wilgenvloedbos ontstaan”, aldus Hans Quaeyhaegens.

Frans Verschelden van Natuurpunt: “De Schotse runderen staan nu in een weide van 15 hectare in De Bunt. Ze zullen er de komende wintermaanden doorbrengen en voor het broedseizoen keren ze terug naar de Kalmthoutse heide, waar ze vandaan komen. Zo kunnen we de vogels in alle rust laten broeden.”

De Bunt als klimaatbuffer

De transformatie van De Bunt kadert in het Sigmaplan. Met dat plan willen De Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid Vlaanderen wapenen tegen overstromingen uit de Schelde en haar zijrivieren én de riviernatuur een boost geven.

Door de klimaatverandering stijgt het risico op overstromen. Voor de ontwikkeling van acht Sigma-gebieden tot klimaatbestendige natuur
(waaronder De Bunt in Hamme) , is er steun van LIFE Sparc.

Wandel mee in De Bunt!

Wil jij het toekomstige overstromingsgebied De Bunt bekijken door de bril van een ervaren gids?

Wandel zondag 10 november mee en ontdek alles over het effect van de klimaatverandering op de Schelde. Je krijgt ook meer uitleg over de werken die in de Durmevallei aan de gang zijn.

Sigmawandeling De Bunt – 10 november: info & inschrijven

Gerelateerd