Algemeen | 27 januari 2020

Getijdennatuur in de strijd tegen droogte

Getijdennatuur in de strijd tegen droogte

In het veranderend klimaat zullen perioden van extreme droogte en hitte vaker voorkomen. Ook bosbranden, zoals die in Australië, passen in dat beeld. Daarom is het belangrijk om te blijven investeren in gezonde, veerkrachtige natuur.

De gevolgen van de opwarming van de aarde zijn voelbaar. Droogte, bosbranden, hevige stormen, … Onze natuur krijgt het moeilijk om goed om te gaan met de gevolgen van de klimaatverandering. Ook de branden in Australië zijn wat dat betreft erger dan ooit tevoren.

Minder verdamping

Natuurbranden zullen in Vlaanderen ook meer en meer voorkomen. Na afloop leiden ze tot een verandering van de waterhuishouding. Dat vertelt Maarten Krol, hoogleraar aan de Wageningen Universiteit en universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht, aan De Morgen. “Een bos houdt zichzelf in stand door het vasthouden en recycleren van water. In een kaal oppervlak verdwijnt water sneller in de bodem. Minder verdamping draagt ook bij aan opwarming. Daarnaast reflecteert een kale vlakte ook minder straling van de zon dan een bos, waardoor ze meer warmte opneemt. We krijgen een zichzelf versterkend effect met meer droogte en meer opwarming.”

Bij aanhoudende droogte is het brandgevaar reëel in de Kalmthoutste Heide.

Getijdennatuur langs de Schelde

Het Sigmaplan voorziet met de hulp van LIFE Sparc een bijzondere rol voor natte natuur in de strijd tegen de klimaatverandering. We herstellen authentieke getijdennatuur langs de Schelde en haar zijrivieren en zetten in op een dynamisch samenspel tussen land en water. Er ontstaan bijzondere zoetwaterslikken en -schorren, rietvelden en wilgenvloedbossen, die het water langer vasthouden en helpen om aanhoudende droogte op te vangen.

Meer weten over hoe we de getijdennatuur langs de Schelde klimaatbestendig inrichten en beheren?
Bekijk het klimaatadaptatieplan voor de estuariene natuur in de Zeeschelde

Blijf je graag op de hoogte over LIFE Sparc?
Schrijf je dan in voor onze halfjaarlijkse nieuwsflash.

Gerelateerd