Waasmunster | 25 juni 2019

Infomarkt over de LIFE Sparc- en Sigmaprojecten in Waasmunster

Infomarkt over de LIFE Sparc- en Sigmaprojecten in Waasmunster

Op maandag 24 juni vond een infomarkt plaats in Waasmunster. Je kon er alles te weten komen over de werken in het kader van het Sigmaplan, maar ook over enkele andere lopende projecten in de regio, zoals LIFE Sparc en de onthaal- en ontsluitingsvisie Durmevallei.

De afgelopen jaren zijn een heel aantal projecten op kruissnelheid gekomen. Bovendien staan er ook de komende tijd nog heel wat werken op stapel die met LIFE Sparc een extra duwtje in de rug krijgen. Daarom wilden we geïnteresseerden tijdens de infomarkt graag een overzicht geven van de stand van zaken. Ze kregen ook de gelegenheid om vragen te stellen aan de aanwezige projectleiders.

Verschillende ingrepen

Er staan verschillende ingrepen gepland op het grondgebied van Waasmunster in het kader van het Sigmaplan van de Vlaamse overheid. Met de ingrepen beveiligen De Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos de Durmevallei op een natuurlijke manier tegen overstromingen. We ontpolderen een aantal gebieden, zoals het Groot Broek, waar de werken al volop aan de gang zijn. Een ontpoldering biedt de rivier meer ruimte om te stromen en tempert de kracht van het getij. De ingrepen bevorderen de waterveiligheid in de vallei en geven tegelijk de natuur een boost. In een ontpolderd gebied ontstaat zoetwatergetijdennatuur met slikken en schorren. Die zijn ecologisch zeer waardevol en fungeren als de longen van de rivier.

Onthaal- en ontsluitingsvisie Durmevallei

Met de onthaal- en ontsluitingsvisie Durmevallei werken we samen met vijf Durmegemeenten, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en een heel aantal partners om van de Durmevallei, van Lokeren tot Temse, één aaneengesloten gebied te maken met plaats voor waterveiligheid, natuur, landbouw en recreatie en toerisme. Het doel is om zo veel mogelijk mensen te laten genieten van de topnatuur en de ontspanningsmogelijkheden in de vallei. Ten slotte staat ook de vernieuwing van de Waasmunster brug (N446) de komende jaren op de planning.

Gerelateerd