Algemeen | 7 oktober 2019

Klimaatadapatieplan: Hoe maken we de getijdennatuur langs de Schelde klimaatrobuust ?

Klimaatadapatieplan: Hoe maken we de getijdennatuur langs de Schelde klimaatrobuust ?

De natuur is een van de eerste slachtoffers van de klimaatcrisis. In het kader van LIFE Sparc werd een klimaatadaptatieplan opgesteld. Daarin gaan we na op welke manier de getijdennatuur langs de Schelde invloed ondervindt van de klimaatverandering en hoe we daar via inrichtings- en beheermaatregelen iets aan kunnen verhelpen.

Droogte, hevige stormen, zeespiegelstijging en hittegolven bedreigen planten, dieren en hele ecosystemen. Als gevolg van de klimaatverandering zullen onze bossen meer en meer te kampen hebben met bosbranden en stormen. Koudeminnende planten en dieren trekken noordwaarts, de zuiderse soorten vinden hun weg dan weer naar het noorden, naar Vlaanderen toe. In andere gevallen sterven de planten en dieren uit.

Gezonde natuur: van levensbelang voor mens

Een verzwakte of veranderde natuur heeft impact op het landschap, maar beïnvloedt meteen ook onze hele samenleving. De natuur heeft de kracht om lucht en water te zuiveren, ons van drinkwater te voorzien, koolstof op te slaan,… Het zijn allemaal voorbeelden van diensten van de natuur die zullen wijzigen.

Gezonde natuur kan wel wat tegenslagen verwerken en met verandering omgaan. Onze natuur is momenteel echter niet in topvorm, waardoor het moeilijker kan omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering.

Deze studie bekijkt specifiek voor de getijdennatuur langs de Schelde hoe bij de inrichting en het beheer van deze natuur specifiek aandacht kan gaan naar het klimaat robuust maken ervan.

Gerelateerd