Algemeen | 24 april 2024

Nieuwe projectfiches tonen vooruitgang

Nieuwe projectfiches tonen vooruitgang

Langs de Schelde ondersteunt het LIFE Sparc-project maatregelen om Vlaanderen te beschermen tegen overstromingen en tegelijkertijd de getijdennatuur te versterken. Maar wat betekent dat precies?

Verschillende projectfiches geven meer inzicht in onze inspanningen. Want wat is een overstromingsgebied precies en waarom leggen we er één aan in Vlassenbroek-Zuid? Wat is het verschil met een Gecontroleerd overstromingsgebied met Gereduceerd Getij (GOG-GGG) en waarom was dat de beste optie in Wal-Zwijn? Hoe zorgt ontpoldering voor meer ruimte voor de rivier en welke andere maatregelen nemen we in de cluster Bornem ?

Ontdek de antwoorden op deze, en nog veel meer, vragen via de projectfiches:

Ook voor de Durmevallei is er een projectfiche in de maak.

Ben je geïnteresseerd in de vooruitgang die het Sigmaplan heeft geboekt in andere regio’s? Je vindt nog veel meer projectfiches op de Sigmaplan-site!

Gerelateerd