Algemeen | 1 december 2021

OPLEIDING KLIMAATGIDS

OPLEIDING KLIMAATGIDS
Heb jij als gids een sterke interesse in natuur, milieu en klimaat? Wil jij graag je kennis over klimaatverandering en overstromingsgebieden uitbreiden? Sta jij te popelen om inwoners en bezoekers van de Scheldevallei rond te leiden in een overstromingsgebied, waar dankzij het Sigmaplan zeldzame riviernatuur ontwikkelt en waar wandelaars en fietsers volop zullen kunnen genieten van unieke flora en fauna?

Volg dan onze cursus tot ‘klimaatgids’ die in het voorjaar van 2022 doorgaat in Dendermonde. Je leert bij over het Schelde-estuarium, de (gevolgen van) klimaatverandering en hoe het Sigmaplan in de Scheldevallei een oplossing kan bieden. Wie dat wenst, kan na het volgen van deze cursus opgenomen worden in ons gidsenbestand en starten met het begeleiden van groepen in een overstromingsgebied.

De opleiding richt zich op bestaande gidsen met een voorkeur voorbeginnendenatuurgidsen en/of natuurverkenners. Ook geïnteresseerde toeristische gidsen met enige natuurkennis zijn zeker welkom.

Kalender

De cursus gaat tweewekelijks door op maandagavond.
Pauze in midden voor discussie, drankje en netwerking.
19u-20u20: spreker 1
20u40-22u: spreker 2

Ma 07/02 19-22u
1. Inleiding en doel van de cursus + Wat is klimaatverandering?
> Pieter Derudder (diensthoofd Natuur- en milieueducatie Provincie Oost-Vlaanderen)
2. Gevolgen en verdwijning soorten
> Ugo Sansen (bioloog Provincie Oost-Vlaanderen)

Ma 21/02 19-22u
1. Klimaatadaptatie en waterbeheer
> Patrick Willems (KU Leuven)
2. Ecosysteemdiensten
> Patrick Meire (UAntwerpen)

Ma 07/03 19-22u
1. Schelde-estuarium
> Frank Mostaert (Waterbouwkundig Laboratorium)
2a. Sigmaplan
> Elias Verbanck (Natuur en Bos)
2b. Rivierpark Scheldevallei
> Tom Wezenbeek (Regionaal Landschap Schelde-Durme)
2c. Geopark Schelde Delta (spreker nog te bevestigen)

Za 26/03 en/of 02/04*    
Excursies in een overstromingsgebied onder begeleiding van de projectleider

Ma 11/04 19-22u
Workshop (verwerking van lesmateriaal)

Ma 25/04 19-22u **
Vorming educatief pakket voor lagere scholen ‘Samen met de natuur keren we het tij’
> Jelle Biva (Bastion VIII)

Ma 30/05            
Slotmoment en uitreiking getuigschriften (datum onder voorbehoud)

* Excursies in overstromingsgebieden: data onder voorbehoud
De definitieve data van de excursies leggen we vast in februari, in overleg met zowel de cursisten als de projectingenieurs (afhankelijk van de voortgang van de werken in de verschillende gebieden). Cursisten nemen deel aan minstens één excursie.

** Educatief pakket
Dit lesdeel is optioneel voor zij die geïnteresseerd zijn in het gidsen van kinderen. Deze vorming staat ook open voor bestaande natuurouders en natuureducatiecentra.

Inschrijving en deelname

Prijs: deelnemen aan deze cursus kost € 25, inclusief lesmateriaal en drankje

Inschrijven doe je hier.

Locatie

Dendermonde

Organisatie

De organisatie van de opleiding ‘Klimaatgids in de Scheldevallei’ is een samenwerking tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en de projectpartners van LIFE Sparc (Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, De Vlaamse Waterweg, Waterbouwkundig Laboratorium en Regionaal Landschap Schelde-Durme). Met dit LIFE-project wordt de Scheldevallei nog beter gewapend tegen de klimaatverandering. LIFE Sparc situeert zich op het grondgebied van Dendermonde, Bornem, Hamme, Waasmunster en Temse. Een van de pijlers binnen het project draait rond communicatie en het vergroten van draagvlak voor de aanleg van de overstromingsgebieden van het Sigmaplan.

Het organiseren van deze opleiding voor gidsen past binnen de projecten LIFE Sparc, het Sigmaplan en Rivierpark Scheldevallei dat de ambitie heeft om Nationaal Park te worden in de toekomst. Met deze opleiding engageert de Provincie Oost-Vlaanderen zich bovendien om meer in te zetten op bewustwording en mobilisatie rond klimaat-problematiek.

Gerelateerd