Bornem | 10 november 2021

Start van openbaar onderzoek naar ontpoldering Groot Schoor

Start van openbaar onderzoek naar ontpoldering Groot Schoor

In Bornem transformeren we 3 gebieden, in totaal goed voor 216 hectare, in waterbuffers om wateroverlast aan te pakken. Een van die gebieden is Groot Schoor. Dat zal ontpolderd worden, waardoor de Schelde meer ruimte krijgt om te stromen en getijdennatuur zich kan ontwikkelen. Voor die werken werd het omgevingsdossier Ontpoldering Groot Schoor ingediend. 
De gemeente Bornem organiseert nu een openbaar onderzoek van 4 november tot 3 december 2021.

Wat zijn de plannen?

Eerst bouwen we de oude dijk rond Groot Schoor om tot een nieuwe Scheldedijk, volgens de huidige normen. Daarop komt een jaagpad, waarop je kan wandelen en fietsen. We geven deze Scheldedijk ook een vooroever. Daardoor moeten we minder breuksteen plaatsen en ontstaat er sneller een natuurlijk scherm met riet en bos tussen de ontpoldering en het jaagpad.

Het grootste deel van het bouwmateriaal (breukstenen en grondspecie) voor de werken in Groot Schoor wordt aangevoerd via het water. We leggen hiervoor een tijdelijke losplaats aan langs de Schelde, om zo min mogelijk hinder op de weg te veroorzaken.

In een latere fase voorzien we een bres in de bestaande Scheldedijk, waardoor het gebied opnieuw onder invloed van het dagelijks getij komt te staan. Zo kan er een krekenpatroon tot ontwikkeling komen, waarlangs het water in- en uitstroomt. Op termijn zal het gebied uitgroeien tot een zoetwaterschor, om uiteindelijk te evolueren tot een wilgenvloedbos.

Om de natuurlijke ontwikkeling van het gebied te optimaliseren, verwijderen we ook een aantal bestaande structuren, zoals de weg langs de huidige Scheldedijk en de aanwezige bebouwing en beplanting. Daarnaast graven we de Scheldedijk deels af en herstellen we de buitendijkse slikken en schorren.

Openbaar onderzoek

Op 26 oktober 2021 werd het omgevingsdossier voor Groot Schoor ontvankelijk en volledig verklaard door de Vlaamse overheid. De gemeente Bornem organiseert nu het openbaar onderzoek van 4 november tot 3 december 2021. Wil je hier meer over weten? Dan kan je het dossier bekijken op het Omgevingsloket

Gerelateerd