Algemeen | 23 juni 2022

STROOM: #herecomestheflood

STROOM:  #herecomestheflood

Van 23 juni tot 31 augustus kan je de kunstenroute #herecomestheflood volgen doorheen 23 gemeentes langs de Schelde, Durme en Rupel. Op verschillende plaatsen vind je er foto’s van Nederlands kunstenaar Rem van den Bosch die de effecten van de klimaatcrisis in het landschap kaderen.

Voor het STROOM festival in de Scheldevallei trok Rem van den Bosch naar die plaatsen waar de relatie tussen mens en water bijzonder nauw is. Bij dijken, schorren en overstromingsgebieden liet hij zijn modellen aangeven hoe hoog het waterpeil van de rivier zou zijn bij een gevaarlijke storm. Daarvoor hadden ze een ladder nodig.

100-jarige storm

Dat is de manier waarop #herecomestheflood een belangrijke boodschap overbrengt zonder woorden. Het verschil tussen de voet van de ladder en de aangegeven hoogte toont het belang van de dijken, overstromingsgebieden en andere beschermende maatregelen waar de foto’s gemaakt zijn en tentoongesteld worden. Van den Bosch koos ervoor om het waterpeil van een zogenaamde ‘100-jarige storm’ aan te geven. Het soort van storm dat we in de huidige omstandigheden eens om de honderd jaar mogen verwachten. Maar door de klimaatverandering zullen dat soort extreme weersverschijnselen steeds vaker optreden en, door de combinatie met een stijgende zeespiegel, ook een steeds hoger waterpeil met zich meebrengen.

Daarom werken LIFE Sparc en het Sigmaplan volop aan dijken en waterbuffers, zoals gecontroleerde overstromingsgebieden of ontpolderingen. Die bufferen het water bij noodweer, maar creëren tegelijk ook ruimte voor waardevolle natuur. Twee kanten van de medaille die #herecomestheflood ons aan den lijve laat ondervinden: de schoonheid én de kwetsbaarheid van onze relatie met het water. Als toeschouwer sta je middenin dat verhaal. Als mens ook.

Meer info: https://www.festivalstroom.be/nl/programma/kunstenroute-herecomestheflood/9/

Gerelateerd