Algemeen | 28 maart 2023

Vogels kijken met Dé Duifkes

Vogels kijken met Dé Duifkes

Wist je dat je bij de Schelde heel wat vogels kunt spotten? De rivier doet namelijk dienst als een belangrijke trekroute voor verschillende vogelsoorten. We volgden Dé Duifkes bij het vogelkijken, en keken uit naar de vogeltrekpleisters die er ook in de LIFE Sparc-gebieden aankomen.

LIFE Sparc ging op pad met Dé Duifkes, een vogelwerkgroep voor iedereen die vrouw is of zich vrouw voelt. Op 5 januari trokken zij er in de Hedwige-Prosperpolder op uit, op zoek naar de vogels die van het Schelde estuarium gebruik maken om te overwinteren. Dit Sigmagebied staat sinds het najaar van 2022 opnieuw in verbinding met de Zeeschelde, waardoor nieuwe getijdennnatuur met slikken en schorren zich kan ontwikkelen. Allerhande vogelsoorten, van de bruine kiekendief tot de watersnip, vinden hier een tijdelijke rustplaats.

Ook in heel wat LIFE Sparc-gebieden kun je nu al vogels spotten. Zo vonden tijdens het afgelopen broedseizoen heel wat zeldzame en kwetsbare vogelsoorten hun weg naar Wal-Zwijn: steltkluten, woudaapjes en zomertalingen maakten er in het voorjaar van 2022 een broedplaats. In Groot Broek broedden de lepelaar en zomertaling.

Op termijn zullen alle Sparc-gebieden echte vogelkijkhotspots worden. Deze 8 gebieden maken deel uit van het Sigmaplan, maar krijgen extra Europese steun via het LIFE Sparc-project. Met 428 hectare extra zoete getijdennatuur, maakt het project werk van een klimaatbestendige Scheldevallei.

Sta je klaar om samen met Dé Duifkes vogels te gaan spotten? Je vindt de groep en alle activiteiten terug op Facebook.

Gerelateerd