Hamme | 26 oktober 2022

Zeldzame vogels voelen zich thuis in Wal-Zwijn

Zeldzame vogels voelen zich thuis in Wal-Zwijn

Tijdens het afgelopen broedseizoen vonden heel wat zeldzame en kwetsbare vogelsoorten hun weg naar Wal-Zwijn. In dat gebied in Hamme zijn we momenteel aan het werk om de authentieke getijdennatuur te herstellen en de omgeving te beschermen tegen wateroverlast.

Het broedseizoen loopt ongeveer van maart tot augustus. Ongeveer, want de periode verschilt wel wat tussen verschillende soorten. Voor biologen is het een heel spannende tijd, want – zeker voor bedreigde vogelsoorten – houden ze dan in de gaten hoeveel succesvolle broedsels er zijn. Zo kunnen ze inschatten hoe het met een bepaalde soort gesteld is en welke gebieden een goede broedplaats zijn. Op sommige plaatsen zijn broedvogels bijvoorbeeld heel kwetsbaar voor roofdieren of worden ze gestoord door mensen en laten ze daardoor hun nest in de steek. Dat is ook de reden waarom je in sommige gebieden niet binnen mag tijdens het broedseizoen.

Broedsucces in Wal-Zwijn!

Wal-Zwijn is een projectgebied van het Sigmaplan, dat Europese steun ontvangt via het LIFE Sparc-project. Op termijn zal het als een gecontroleerd overstromingsgebied dienen waar getijdennatuur zich kan ontwikkelen. Voor heel wat planten en dieren is dat type natuur ideaal als leefgebied of broedplaats, maar helaas is het behoorlijk zeldzaam. Daarom is het zo fijn te horen dat veel van de vogelsoorten die we willen aantrekken, er nu al komen broeden.

De snor, ofwel Locustella Luscinioides vond dit jaar een thuis in Wal-Zwijn.
Savi’s Warbler” (CC BY 2.0) door Sergey Yeliseev

“Het broedseizoen was dit jaar een verrassend groot succes in Wal-Zwijn”, zegt Kenny Hessel, onderzoeker bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). “Enkele van de meest opvallende waarnemingen waren een broedgeval van zwarte wouw, twee koppeltjes steltkluten en enkele koppeltjes zomertalingen en woudaapjes. Ook de grote karekiet, de snor en de roerdomp hebben hier genesteld. De mannetjes verdedigen hun territorium tegen soortgenoten door luid te zingen en zo kunnen wij ze gemakkelijk spotten.”

Reigerparadijs

“Die waarnemingen zijn goed nieuws, want het gaat stuk voor stuk over broedvogels die het in België moeilijk hebben of zelfs zeldzaam zijn. In het bijzonder voor reigers is Wal-Zwijn een waar paradijs. Dit jaar hebben we er maar liefst acht soorten gezien. Naast de gewone blauwe reiger zagen we ook zeldzame soorten zoals de koereiger, de purperreiger en de kwak.”      

Gerelateerd