Sluizen: bouw gestart

De komende twee jaren maken we werk van twee nieuwe sluizen: een uitwateringssluis in de Scheldedijk, en een in- en uitwateringssluis in de Durmedijk. De sluizen zullen na elk stormtij het opgevangen water laten terugvloeien zodra het rivierpeil opnieuw gezakt is. Bovendien laten ze twee keer per dag een kleine hoeveelheid rivierwater het gebied in en uit stromen, op het ritme van de getijden.