Publicaties

Algemene presentatie LIFE Sparc
Algemene presentatie LIFE Sparc

Rivierestuaria zijn zeer kwetsbaar voor klimaatverandering. ‘Nature based solutions’ zijn de oplossing. LIFE Sparc werkt samen met de natuur om een dichtbevolkte regio als Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen. We focussen op 4 pijlers: ruimte voor de rivier, natuurontwikkeling, kennis delen en beleving.

Bekijk Download