Aan natuurgebied De Bunt in Hamme is de bouw van twee sluizen gestart. Dat luidt een nieuwe fase in van de transformatie van het gebied tot een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij. De Bunt zal rivierwater opvangen, en zo de Schelde- en Durmevallei beter beschermen tegen wateroverlast. Tegelijk zal er unieke zoetwatergetijdennatuur tot ontwikkeling komen. Het gebied fungeert zo als klimaatbuffer.

In deze timelapse-video zie je hoe de stalen damwanden in de grond worden getrild. Werfinspecteur Dirk Buyle coördineert voor De Vlaamse Waterweg de Sigmawerken in de Durmevallei: “In totaal plaatsen we maar liefst 276 damwanden. We brengen de stalen damwanden in de grond aan met hoogfrequente trillingen en dit tot 10 meter TAW*. Die hoge trillingen beperken de overlast voor de omgeving. De damwanden blijven allemaal staan en zullen deel uitmaken van de finale constructie.”

*Tweede Algemene Waterpassing (TAW): de referentiehoogte voor hoogtemetingen in België. Een TAW-hoogte van 0 meter is gelijk aan het gemiddeld zeeniveau bij laagwater in Oostende.

Gerelateerd