De Scheldevallei is gevoelig voor overstromingen. Dat is zeker het geval in de omgeving van het Sigmaproject Wal-Zwijn. Daardoor is de regio erg vatbaar voor wateroverlast. Daarom nemen we hier met het Sigmaplan maatregelen om wateroverlast te vermijden, maar ook om de riviernatuur te herstellen.

Gerelateerd