Algemeen | 13 augustus 2022

LIFE Sparc drie jaar verlengd!

LIFE Sparc drie jaar verlengd!

Goed nieuws: het Sparc-project is met drie jaar verlengd! Nog tot augustus 2025 zetten we onze schouders onder een klimaatbestendige Scheldevallei.

Vijf jaar geleden ging Sparc van start. Via het LIFE-programma van de Europese Unie kregen we subsidies om acht projectgebieden van het Sigmaplan verder te helpen ontwikkelen en te wapenen tegen de klimaatverandering. Dat doen we door de Schelde en de Durme meer ruimte te geven om te stromen en te overstromen, en door 428 hectare authentieke getijdennatuur te herstellen. Met de verlenging van LIFE Sparc kunnen we die grootschalige natuurwerken nog drie jaar langer helpen uitvoeren.

Daarnaast blijven we volop investeren in beleving. Je kan de Sparc-gebieden verkennen met een gids, langsgaan bij onze ambassadeurs voor toeristische tips of mee feestvieren tijdens het zomerevenement STROOM. We werken ook aan belevingspaden en aan lespakketten voor scholen en verenigingen.

Kennis delen is tot slot van groot belang binnen Sparc. De oplossingen die we langs de Schelde en Durme uitwerken, delen we met beheerders van andere getijdengebieden in Europa. Ook de komende jaren zullen we kennis en ervaringen uitwisselen via workshops, terreinbezoeken en symposia.

Gerelateerd