Hamme | 1 mei 2019

Nieuwe ringdijk voorkomt natte voeten in Hamme

Nieuwe ringdijk voorkomt natte voeten in Hamme

Langs de Schelde in Hamme wordt alles in gereedheid gebracht om van Wal-Zwijn een gecontroleerd overstromingsgebied te maken. Momenteel bouwen we verder aan de ringdijk, waarvan al een stuk klaar is.

Over enkele jaren zal Wal-Zwijn dienstdoen als een gecontroleerd overstromingsgebied, waarbij het Hamme en omgeving beschermt tegen wateroverlast. Dit jaar pikken we de draad weer op en hervatten we de bouw van de ringdijk. Die dijk zal het water tegenhouden dat het overstromingsgebied inloopt, zodat het niet naar de achterliggende dorpskernen vloeit.

Voor de aanleg van de dijk hergebruiken we zand van eerdere baggerwerken, dat opgeslagen ligt in een uithoek van Grote Wal. We vullen het aan met zand dat we lokaal afgraven, bijvoorbeeld uit Groot Schoor, een gebied dat ontpolderd wordt en grenst aan Wal-Zwijn.

Gerelateerd