Wal-Zwijn

Wal-Zwijn

Vroeger bestond Wal-Zwijn grotendeels uit populierenbossen, akkers en reeds bestaande schorren. Door eb en vloed toe te laten in het gebied, herstellen we de getijdennatuur en vergroten we de veerkracht van de natuur tegen de klimaatverandering. Bij extreem hoge waterstanden zal het Scheldewater opvangen en zo als gecontroleerd overstromingsgebied de regio behoeden voor natte voeten. We maken plaats voor slikken en schorren met riet en wilgen: natuur die kenmerkend is voor de Scheldevallei.

Oppervlakte
148 hectare
Gemeente
Hamme
Ingreep
Gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij
Natuur
Getijdennatuur