Temse | 6 oktober 2020

Verrekijker en kijkkast langs overstromingsgebieden

Verrekijker en kijkkast langs overstromingsgebieden

Een nieuwe verrekijker en kijkkast in Klein en Groot Broek in Waasmunster en Temse laten je nu nog meer genieten van al die natuurpracht. In de Sigmagebieden werken we hard aan de terugkeer van kostbare getijdennatuur. Die natte natuur is een noodzakelijke bondgenoot in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Er ontwikkelt zich een aantrekkelijk landschap en een gedroomd leefgebied voor watervogels.

In Waasmunster en Temse worden twee projecten van het Sigmaplan, Klein Broek en Groot Broek, met de hulp van LIFE Sparc ontpolderd. Door de invloed van de getijden zal er na verloop van tijd prachtige zoetwatergetijdennatuur ontstaan: vooral slikken- en schorrengebieden, waarin riet en wilgenvloedbossen groeien. Het landschap zal klimaatbestendig zijn. Het wordt een gedroomd leefgebied voor watervogels en vissen dat bovendien de rivier ruimte geeft bij stormtij.

Paradijs voor watervogels

In afwachting stomen we het terrein klaar voor de ontpoldering. We zetten nu al belangrijke stappen om te komen tot een goede uitgangssituatie voor de ontwikkeling van getijdennatuur. Voor het overgangsbeheer in Groot Broek en Klein Broek werkt De Vlaamse Waterweg nv samen met natuurvereniging vzw Durme.

André Verstraeten van vzw Durme: “In het Meulendijkbroek, onderdeel van Groot Broek, hebben we een sluis op een gecontroleerde manier opengezet. Daardoor vloeit bij elk hoog- en laagtij een beetje water in en uit het gebied.” Het resultaat? Watervogels als de kuifeend, lepelaar, kluut, grutto en grote en kleine zilverreiger voelen er zich helemaal thuis. Zelfs de roerdomp kan je er met wat geluk spotten. Vogels die er voor de Sigmawerken nooit werden gezien.

Verrekijker en kijkkast

André Verstraeten: “Om het brede publiek van deze natuurweelde te laten genieten hebben we een verrekijker op vast statief geplaatst op het einde van het spoorwegpad langs het Meulendijkbroek in Waasmunster. Die gratis verrekijker geeft je een blik op wat we in de toekomst op nog veel grotere schaal mogen verwachten.”

Daarnaast werd een kijkkast opgesteld op de dijk van Groot Broek in Waasmunster, naast De Koolputten. André Verstraeten: “Deze kijkkast verrast je met 19 opvallende beelden en toont hoe bijzonder en waardevol de Durmestreek wel niet is.”

Kijkkast toont je verrassende beelden van de prachtige Durmestreek.

Gerelateerd