Klein Broek

Klein Broek

Stroomopwaarts van Groot Broek ligt Klein Broek. Dit voormalig moerasgebied wordt ontpolderd. Binnen enkele jaren zal tweemaal per dag Durmewater in en uit het gebied stromen. Slikken, schorren, rietvelden en wilgenvloedbossen: het landschap van Klein Broek zal grondig veranderen. Klein Broek zal als natuurlijke klimaatbuffer de gevolgen van de klimaatverandering beperken. Bovendien zullen heel wat watervogels hun weg vinden naar dit gedroomde leefgebied.

Kleine karekiet
De kleine karekiet voelt zich thuis in de Durmevallei.

Op pad met de blauwborst!

Ook aan de kinderen is gedacht! Binnenkort kunnen zij zich volop uitleven op het klimaatbelevingspad. Onze mascotte, de blauwborst, vliegt samen met hen mee op ontdekking in en om de ontpolderingen in Klein Broek en Groot Broek om hen spelenderwijs in te wijden in de geheimen van de Scheldenatuur. Ze leren meer over het klimaatverhaal en hoe we samen met de natuur ons aanpassen aan de klimaatverandering.

Oppervlakte
38 hectare
Gemeente
Temse
Ingreep
Ontpoldering
Natuur
Getijdennatuur