Groot Schoor (Hamme)

Groot Schoor (Hamme)

In 2021 ontpolderden we Groot Schoor in Hamme om de Schelde opnieuw vrij spel te geven. Twee keer per dag, op het ritme van eb en vloed, overstroomt het gebied. De vroegere akkers van de polder maken zo plaats voor een uniek landschap van zoetwaterslikken en -schorren. Ze bieden stevig weerwerk tegen de verwachte stijging van de zeespiegel en de steeds hogere waterpeilen op de Schelde en haar zijrivieren.

Groot Schoor Hamme
Wilgenvloedbos in een getijdengebied
Oppervlakte
26 hectare
Gemeente
Hamme
Ingreep
Ontpoldering
Natuur
Getijdennatuur