Groot Schoor (Hamme)

Groot Schoor (Hamme)

We ontpolderen Groot Schoor in Hamme en geven de Schelde opnieuw vrij spel. Twee keer per dag, op het ritme van eb en vloed, zal het gebied overstromen. De vroegere akkers van de polder maken zo plaats voor een uniek landschap van zoetwaterslikken en -schorren. Ze bieden stevig weerwerk tegen de verwachte stijging van de zeespiegel en de steeds hogere waterpeilen op de Schelde en haar zijrivieren.

Groot Schoor Hamme
Wilgenvloedbos in een getijdengebied
Oppervlakte
26 hectare
Gemeente
Hamme
Ingreep
Ontpoldering
Natuur
Getijdennatuur