Waarom verandert het klimaat?

Waarom verandert het klimaat?

We zien ons klimaat duidelijk veranderen. De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt. Maar waarom verandert het klimaat? En hoe helpt LIFE Sparc?

Zon warmt aarde op

De zon straalt voortdurend licht en warmte uit. Broeikasgassen zoals koolstofdioxide (C02) en methaan, die van nature voorkomen in de atmosfeer, houden een deel van die warmtestralen vast. Dit proces is op zich zeer nuttig. Waren er geen broeikasgassen, dan zou het hier op aarde gemiddeld -18° C zijn en was er weinig leven op aarde mogelijk.

Invloed van de mens

De afgelopen eeuwen zijn er echter te veel broeikasgassen bijgekomen, voornamelijk door de verbranding van fossiele brandstoffen, maar onder meer ook door de ontbossing en het droogleggen van moerassen en waterzieke gronden. Deze natuurtypes slaan immers veel koolstof op en fungeren als een koolstofreservoir, waardoor er minder CO2 kan vrijkomen in de atmosfeer. Nooit eerder in de menselijke geschiedenis was de CO2-concentratie in de atmosfeer zo hoog, namelijk 415 ppm C02. Bovendien blijft de concentratie verder toenemen.

Zeespiegel stijgt

Door de hoge concentratie aan broeikasgassen warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Gletsjers en ijskappen smelten, het water in de oceanen zet uit en de zeespiegel stijgt. We krijgen steeds vaker te maken met extreem weer zoals hevige stormen, overstromingen, hete zomers en langdurige droogte. De gevolgen daarvan zijn van een onbevattelijke, catastrofale omvang. Hongersnood, klimaatvluchtelingen, vreemde ziektes, het uitsterven van plant- en diersoorten horen hier zeker bij.

Springtij Schelde
Hevige storm veroorzaakt flink wat waterellende.

LIFE Sparc zorgt voor klimaatbuffers

Drastische maatregelen dringen zich op. Om de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, moet de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen tot praktisch nul herleid worden tegen 2050. Anderzijds zijn er ook maatregelen nodig om onze omgeving leefbaar te houden en ons aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering. De Europese Unie stimuleert milieu- en klimaatinitiatieven met het LIFE-programma.

Ook LIFE Sparc wordt uitgevoerd binnen dat Europese programma. Met dit project geven we de Schelde en de Durme meer ruimte door enerzijds gecontroleerde overstromingsgebieden aan te leggen die bij stormtij rivierwater opvangen en anderzijds ontpolderingen die de stormgolf afremmen. Ze zijn een onmisbare bondgenoot om de gevolgen van de stijgende zeespiegel in te perken. Tegelijk draagt LIFE Sparc bij aan het herstel van getijdennatuur. Zo wordt deze natuur robuuster en weerbaarder tegen klimaatverandering.

Getijdennatuur als klimaatbuffer
Getijdennatuur als klimaatbuffer

Lees meer over LIFE Sparc