Vlassenbroek

Vlassenbroek

Vlassenbroek wordt ingericht als gecontroleerd overstromingsgebied met in het noordelijk deel gereduceerd getij. We laten de Schelde er opnieuw binnenstromen, op het ritme van eb en vloed. Zo ontstaat een waardevol natuurgebied van zoetwaterslikken en -schorren: een bijzonder landschap, ideaal voor water- en rietvogels waar rietvelden en wilgenvloedbossen welig tieren en spindotterbloemen prachtig bloeien.

Op pad met de bever!

Als de werken achter de rug zijn, valt er heel wat te beleven in Vlassenbroek; zo komt er een heus klimaatbelevingspad! Onze mascotte, de bever, maakt kinderen spelenderwijs wegwijs in de Scheldenatuur en toont hen hoe we ons kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat.

Bever
Bever

Oppervlakte
91 hectare
Gemeente
Dendermonde
Ingreep
Gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij
Natuur
Getijdennatuur