Pompstation voert regenwater af

We sluiten de waterlopen rond het gebied aan op een nieuwe ringgracht. Twee pompstations zullen overtollig regenwater uit de grachten overpompen naar de getijdengebieden. Waterbekkens zorgen voor extra buffercapaciteit.