Hoe werkt een gecontroleerd overstromingsgebied?

Hoe werkt een gecontroleerd overstromingsgebied?

Een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) is een gebied naast een rivier, afgebakend door dijken, dat bij extreem hoge waterstanden in de rivier water kan opvangen. Het overtollige water kan dan over een overloopdijk in het gebied stromen. Een hoge, stevige ringdijk beschermt de achterliggende regio tegen wateroverlast. Bij eb loopt het overstromingsgebied leeg via lage uitwateringssluizen. Zo is het weer paraat bij een volgende aangekondigde stormvloed.

Invloed van het getij
Een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij (GOG-GGG) combineert bescherming tegen overstroming met kansen voor getijdennatuur. Via een innovatieve sluis wordt het getij gedempt binnengelaten, op het ritme van eb en vloed. Na verloop van tijd ontstaat zo zeldzame getijdennatuur.

Dit filmpje toont je hoe een GOG-GGG werkt:

Realisaties GOG-GGG