Algemeen | 20 maart 2024

World Rewilding Day 2024

World Rewilding Day 2024

Op 20 maart is het World Rewilding Day: een dag waarop we mensen bewust maken over het belang van rewilding. Dat is een proces waarbij we natuurlijke ecosystemen herstellen en beschermen, en inheemse planten- en diersoorten in hun habitat herintroduceren.

Dit jaar is het thema ‘Hope into Action’ – precies wat het Sigmaplan, en dus ook LIFE Sparc doet. Sinds 2021 is het Sigmaplan dan ook lid van het European Rewilding Network.

PRAKTISCH

WANNEER: Woensdag 20 maart
WAAR: Wereldwijd
INFO: Rewilding Europe

Gerelateerd