Algemeen | 29 juli 2021

Eerste mijlpaal bereikt

Eerste mijlpaal bereikt

Op 6 juli werd het Groot Schoor in Hamme ontpolderd en kreeg de Schelde hier de nodigde ademruimte. Het is het eerste van de Sigmaprojecten die LIFE Sparc steunt dat gerealiseerd is, al is het eigenlijk nog niet helemaal af. De komende jaren ontwikkelen er zich zoetwaterslikken en -schorren, natuur die de omgeving helpt beschermen tegen overstromingen, maar ook veel ecologische voordelen biedt.

Het Groot Schoor vormt samen met het naburige Wal-Zwijn een duo-natuurgebied met elk zijn eigen rol in het watermanagement van de regio. Samen zorgen ze voor meer bescherming tegen effecten van de klimaatverandering. Wal-Zwijn zal tegen 2025 een gecontroleerd overstromingsgebied zijn met gereduceerd getij, dat in geval van nood grote hoeveelheden water kan bergen. Het Groot Schoor daarentegen biedt de Schelde ruimte om te stromen door een deel van de kracht van de getijden en van stormgolven op te vangen voor die de dijken bereiken.

Mangroves in Vlaanderen

Daarom werd het Groot Schoor ontpolderd: de dijk die het gebied van de Schelde scheidde, werd opzettelijk op twee plaatsen doorbroken. De rivier kan nu vrij in en uit het gebied stromen op het ritme van de getijden. Terwijl de lagere gedeeltes zich tot zoetwaterslikken ontwikkelen, groeien de hogere delen uit tot schorren. Er komt zeer zeldzame en waardevolle natuur tot bloei. Na verloop van tijd ontstaat er zelfs een wilgenvloedbos, de Europese equivalent van mangroves. Terwijl de Schelde in en uit het ontpolderde gebied stroomt, wordt ze verrijkt met zuurstof en mineralen die cruciaal zijn voor het aquatische ecosysteem. Het Groot Schoor zal tegelijk fungeren als een grote filter voor de rivier en uitgroeien tot een broedplaats en bron van voedsel voor allerlei vogels, insecten en ander leven.

Sterke ringdijk

Om ervoor te zorgen dat de Schelde niet buiten de ontpolderde gebieden stroomt en de gebieden verder landinwaarts te beschermen tegen overstroming, is er een sterke ringdijk rond Groot Schoor opgetrokken. Daarvoor was 600.000 m³ zand en grond nodig. Om de impact op de omgeving en de buurtbewoners zo laag mogelijk te houden, werd materiaal van opgravingen uit de buurt hergebruikt en werd er zand gebaggerd uit de rivier. Materiaal dat toch van elders kwam, werd aangevoerd via de binnenvaart.

Nu dit eerste deel van het project in Hamme gerealiseerd is, is de ringdijk klaar om wandelaars en fietsers te ontvangen. Je bent dan ook van harte welkom om een kijkje te komen nemen en de bijzondere en spectaculaire natuur die opnieuw langs de oevers van de Schelde opbloeit te komen bewonderen.

Gerelateerd