Groot Schoor (Bornem)

Groot Schoor (Bornem)

Groot Schoor wordt ontpolderd. Door een opening te maken in de rivierdijk, krijgt het getij er opnieuw vrij spel. De dynamiek van eb en vloed doet waardevolle zoetwatergetijdennatuur ontstaan met riet en wilgenvloedbossen. Naast planten als de spindotterbloem en bittere veldkers is onder de dieren de bever een van de meest in het oog springende soorten die zich in de typische wilgenvloedbossen thuis voelt. Tegelijk zal deze belangrijke klimaatbuffer de kracht die het water uitoefent op de dijken temperen. Verder landinwaarts daalt dus het risico op overstromingen.

Op pad met de visarend!

Vlak naast Groot Schoor leggen we het Notelaarspad aan, een klimaatpad uitgewerkt op maat van gezinnen met jonge kinderen. Samen met onze mascotte ­de visarend, een vogel die we graag verwelkomen in de herstelde getijdennatuur, ­ontdekken de kinderen alles over de dynamiek van het water – eb en vloed – en steken ze hun licht op over getijdennatuur.

Visarend
De visarend wordt steeds vaker gespot langs de Schelde.
Oppervlakte
23 hectare
Gemeente
Bornem
Ingreep
Ontpoldering
Natuur
Getijdennatuur