Bres in de Scheldedijk

Daarna geven we Groot Schoor terug aan de rivier. We maken een opening in de Scheldedijk waarlangs het water het gebied in en uit kan stromen, op het ritme van eb en vloed.

Volg de werken op de voet: www.sigmaplan.be/nl/projecten/cluster-bornem