Ringdijk

Eerst bouwen we een ringdijk rond Groot Schoor. Die beschermt de omliggende dorpen tegen het opkomende Scheldewater bij stormtij. Het water blijft veilig in het ontpolderde gebied zodat de buurtbewoners niet hoeven te vrezen voor overstromingen.