Uiterdijk

Uiterdijk

In het noordoosten van Vlassenbroek ligt Uiterdijk. We ontpolderen het gebied zodat het opnieuw onderhevig is aan de getijden. De natuur krijgt er weer volop kansen. Het landschap zal langzaam evolueren naar zeldzame zoetwaterschorren. Het bijzondere landschap van ruigte, rietvelden en wilgenvloedbossen vormt een krachtig antwoord op de klimaatuitdaging van vandaag.

Lippenbroek
Een voorproefje: het Lippenbroek biedt al sinds 2006 plaats aan getijdennatuur

Oppervlakte
11 hectare
Gemeente
Dendermonde
Ingreep
Ontpoldering
Natuur
Getijdennatuur