Dijk verlagen

We verlagen de huidige dijk tussen Uiterdijk en de Schelde, waardoor het rivierwater het gebied in en uit kan stromen.

Volg de werken op de voet: https://sigmaplan.be/nl/projecten/vlassenbroek/