Hoe werkt een ontpoldering?

Hoe werkt een ontpoldering?

Bij een ontpoldering geven we de polder terug aan de rivier. We graven de oude dijken volledig af, of verlagen ze en maken er een opening in, waardoor de rivier meer ruimte krijgt. Landinwaarts bouwen we eerst een nieuwe, hogere dijk (ringdijk) om het achterland te beschermen.

In het ontpolderde gebied krijgen de getijden opnieuw vrij spel: het water overspoelt tweemaal per dag het land bij vloed, en trekt zich weer terug bij eb. Op die manier ontstaat zeldzame getijdennatuur.

Realisaties ontpolderingen